Usage Statistics for www.wongine.com

Summary Period: February 2021
Generated 01-Mar-2021 03:31 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 6207
Total Files 4312
Total Pages 5036
Total Visits 800
Total KBytes 76660
Total Unique Sites 518
Total Unique URLs 551
Total Unique Referrers 126
Total Unique User Agents 264
. Avg Max
Hits per Hour 9 390
Hits per Day 221 1032
Files per Day 154 894
Pages per Day 179 471
Sites per Day 18 54
Visits per Day 28 62
KBytes per Day 2738 46258
Hits by Response Code
Code 200 - OK 69.47% 4312
Code 301 - Moved Permanently 1.40% 87
Code 302 - Found 7.75% 481
Code 304 - Not Modified 0.08% 5
Code 400 - Bad Request 0.35% 22
Code 403 - Forbidden 0.05% 3
Code 404 - Not Found 20.90% 1297

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 145 2.34% 63 1.46% 136 2.70% 29 3.62% 24 4.63% 428 0.56%
2 244 3.93% 158 3.66% 225 4.47% 33 4.12% 29 5.60% 3375 4.40%
3 162 2.61% 112 2.60% 147 2.92% 40 5.00% 37 7.14% 331 0.43%
4 161 2.59% 76 1.76% 147 2.92% 26 3.25% 19 3.67% 381 0.50%
5 252 4.06% 88 2.04% 135 2.68% 37 4.62% 54 10.42% 711 0.93%
6 160 2.58% 131 3.04% 141 2.80% 40 5.00% 43 8.30% 956 1.25%
7 228 3.67% 95 2.20% 194 3.85% 32 4.00% 31 5.98% 786 1.03%
8 232 3.74% 155 3.59% 187 3.71% 47 5.88% 44 8.49% 4657 6.08%
9 280 4.51% 178 4.13% 267 5.30% 42 5.25% 32 6.18% 3016 3.93%
10 159 2.56% 71 1.65% 144 2.86% 32 4.00% 30 5.79% 303 0.39%
11 140 2.26% 113 2.62% 107 2.12% 35 4.38% 31 5.98% 1840 2.40%
12 79 1.27% 44 1.02% 72 1.43% 35 4.38% 33 6.37% 71 0.09%
13 112 1.80% 13 0.30% 96 1.91% 32 4.00% 31 5.98% 129 0.17%
14 153 2.46% 119 2.76% 135 2.68% 33 4.12% 33 6.37% 648 0.84%
15 287 4.62% 255 5.91% 267 5.30% 26 3.25% 28 5.41% 673 0.88%
16 419 6.75% 296 6.86% 401 7.96% 21 2.62% 28 5.41% 2897 3.78%
17 37 0.60% 33 0.77% 34 0.68% 4 0.50% 5 0.97% 56 0.07%
18 170 2.74% 101 2.34% 146 2.90% 29 3.62% 21 4.05% 778 1.02%
19 390 6.28% 271 6.28% 348 6.91% 27 3.38% 26 5.02% 392 0.51%
20 272 4.38% 244 5.66% 263 5.22% 24 3.00% 30 5.79% 351 0.46%
21 317 5.11% 282 6.54% 285 5.66% 22 2.75% 27 5.21% 2100 2.74%
22 369 5.94% 280 6.49% 316 6.27% 18 2.25% 24 4.63% 4444 5.80%
23 1032 16.63% 894 20.73% 471 9.35% 34 4.25% 37 7.14% 46258 60.34%
24 1 0.02% 1 0.02% 1 0.02% 1 0.12% 1 0.19% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 37 0.60% 13 0.30% 24 0.48% 19 2.38% 17 3.28% 101 0.13%
27 124 2.00% 80 1.86% 116 2.30% 40 5.00% 40 7.72% 126 0.16%
28 245 3.95% 146 3.39% 231 4.59% 62 7.75% 53 10.23% 853 1.11%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 7 203 3.27% 5 159 3.69% 6 181 3.59% 13 368 0.48%
1 8 237 3.82% 6 191 4.43% 7 201 3.99% 41 1145 1.49%
2 7 208 3.35% 5 160 3.71% 7 198 3.93% 16 444 0.58%
3 6 169 2.72% 5 144 3.34% 5 162 3.22% 7 206 0.27%
4 11 310 4.99% 7 210 4.87% 10 288 5.72% 117 3280 4.28%
5 7 210 3.38% 5 150 3.48% 6 177 3.51% 18 515 0.67%
6 6 182 2.93% 4 123 2.85% 5 151 3.00% 11 305 0.40%
7 10 283 4.56% 7 198 4.59% 9 262 5.20% 115 3217 4.20%
8 7 214 3.45% 4 113 2.62% 5 159 3.16% 22 605 0.79%
9 9 258 4.16% 6 192 4.45% 8 228 4.53% 157 4407 5.75%
10 9 276 4.45% 4 115 2.67% 6 191 3.79% 24 661 0.86%
11 7 203 3.27% 6 171 3.97% 5 159 3.16% 182 5102 6.66%
12 19 559 9.01% 14 395 9.16% 14 395 7.84% 1129 31606 41.23%
13 8 224 3.61% 6 170 3.94% 6 178 3.53% 177 4954 6.46%
14 22 636 10.25% 17 481 11.15% 8 239 4.75% 437 12233 15.96%
15 6 178 2.87% 4 120 2.78% 5 161 3.20% 20 555 0.72%
16 11 321 5.17% 4 113 2.62% 10 306 6.08% 9 245 0.32%
17 14 392 6.32% 7 223 5.17% 13 366 7.27% 121 3375 4.40%
18 6 174 2.80% 4 127 2.95% 4 139 2.76% 11 317 0.41%
19 6 170 2.74% 5 148 3.43% 5 162 3.22% 14 383 0.50%
20 8 234 3.77% 5 159 3.69% 8 224 4.45% 9 262 0.34%
21 6 181 2.92% 4 138 3.20% 5 160 3.18% 13 361 0.47%
22 7 201 3.24% 5 157 3.64% 6 188 3.73% 19 524 0.68%
23 6 184 2.96% 5 155 3.59% 5 161 3.20% 57 1590 2.07%

Top 30 of 551 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2872 46.27% 4099 5.35% /
2 53 0.85% 0 0.00% /unverpackt/wp-cron.php
3 49 0.79% 51 0.07% /vocanja/assets/
4 49 0.79% 94 0.12% /vocanja/assets/js/
5 48 0.77% 42 0.06% /vocanja/assets/css/
6 47 0.76% 0 0.00% /agentur/wp-cron.php
7 44 0.71% 39 0.05% /vocanja/api/config/
8 42 0.68% 96 0.12% /vocanja/api/
9 19 0.31% 26 0.03% /namanja/
10 19 0.31% 43 0.06% /vocanja/
11 18 0.29% 44 0.06% /unverpackt/wp-json/oembed/1.0/embed
12 17 0.27% 168 0.22% /stats/
13 17 0.27% 755 0.99% /unverpackt/
14 16 0.26% 335 0.44% /unverpackt/impressum/
15 15 0.24% 435 0.57% /unverpackt/sortiment/
16 10 0.16% 136 0.18% /agentur/
17 10 0.16% 41 0.05% /namanja/search.php
18 8 0.13% 665 0.87% /stats/usage_201902.html
19 8 0.13% 651 0.85% /stats/usage_201907.html
20 8 0.13% 695 0.91% /stats/usage_201909.html
21 8 0.13% 322 0.42% /unverpackt/datenschutzerklarung/
22 8 0.13% 182 0.24% /unverpackt/sortiment/reis/
23 7 0.11% 592 0.77% /stats/usage_201811.html
24 7 0.11% 597 0.78% /stats/usage_201901.html
25 7 0.11% 596 0.78% /stats/usage_201903.html
26 7 0.11% 586 0.76% /stats/usage_201906.html
27 7 0.11% 604 0.79% /stats/usage_201911.html
28 7 0.11% 599 0.78% /stats/usage_201912.html
29 7 0.11% 607 0.79% /stats/usage_202001.html
30 7 0.11% 650 0.85% /stats/usage_202008.html

Top 10 of 551 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3 0.05% 17597 22.95% /unverpackt/wp-content/uploads/2020/01/DSC_0645.jpg
2 2872 46.27% 4099 5.35% /
3 5 0.08% 3628 4.73% /unverpackt/wp-content/themes/Divi/style.css
4 1 0.02% 2538 3.31% /unverpackt/wp-content/themes/Divi/includes/builder/frontend-builder/build/bundle.js
5 1 0.02% 2487 3.24% /agentur/wp-content/themes/Divi/includes/builder/frontend-builder/build/bundle.js
6 3 0.05% 2218 2.89% /agentur/wp-content/themes/Divi/style.css
7 5 0.08% 1992 2.60% /unverpackt/wp-content/uploads/2020/01/Logo_Unverpackt_rgb-1.png
8 4 0.06% 1557 2.03% /unverpackt/wp-content/themes/Divi/js/custom.unified.js
9 5 0.08% 1552 2.03% /unverpackt/wp-content/uploads/2020/01/DSC_0741_Gewürze_slider-scaled.jpg
10 2 0.03% 1498 1.95% /unverpackt/wp-content/uploads/2019/09/home-office-07-1.png

Top 10 of 76 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2872 46.27% 382 59.41% /
2 53 0.85% 30 4.67% /unverpackt/wp-cron.php
3 47 0.76% 27 4.20% /agentur/wp-cron.php
4 49 0.79% 20 3.11% /vocanja/assets/
5 49 0.79% 19 2.95% /vocanja/assets/js/
6 44 0.71% 15 2.33% /vocanja/api/config/
7 48 0.77% 15 2.33% /vocanja/assets/css/
8 42 0.68% 13 2.02% /vocanja/api/
9 19 0.31% 9 1.40% /namanja/
10 17 0.27% 9 1.40% /unverpackt/

Top 10 of 80 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2872 46.27% 354 57.56% /
2 53 0.85% 30 4.88% /unverpackt/wp-cron.php
3 47 0.76% 27 4.39% /agentur/wp-cron.php
4 49 0.79% 21 3.41% /vocanja/assets/js/
5 49 0.79% 18 2.93% /vocanja/assets/
6 48 0.77% 16 2.60% /vocanja/assets/css/
7 42 0.68% 11 1.79% /vocanja/api/
8 44 0.71% 11 1.79% /vocanja/api/config/
9 19 0.31% 7 1.14% /namanja/
10 17 0.27% 6 0.98% /stats/

Top 30 of 126 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2525 40.68% https://doska.info/item/add
2 2384 38.41% - (Direct Request)
3 44 0.71% http://wongine.com
4 40 0.64% wongine.com
5 20 0.32% https://www.google.ru/search
6 14 0.23% http://wongine.com/
7 11 0.18% https://www.google.com
8 10 0.16% http://www.google.com/
9 9 0.14% https://sanitarywork.ru/i.php
10 6 0.10% http://baidu.com/
11 5 0.08% http://prookhotu.ru/raznoe
12 5 0.08% http://wongine.com/wp-login.php
13 5 0.08% https://svddb.ru/about/news/new13/
14 4 0.06% https://avtocarsp.ru/avtomobili-aurus-poluchat-specialnye-pok/
15 4 0.06% https://moypodrostok.ru/problemi-podrostkov/narkomaniya-u-podrostkov-kogda-eto-nachalos
16 4 0.06% https://tasmed.ru/health_of_the_woman/gynecologic_inspection/
17 4 0.06% https://www.cumir.ru/zodiak-killer
18 4 0.06% https://www.google.com/
19 4 0.06% https://zhit-budete.ru/novosti-mediciny/sladkie-napitki-ubivajut-184-000-chelovek-kagdyi-god
20 4 0.06% www.google.com
21 3 0.05% http://prookhotu.ru/nashi-sobaki/prodazha-russkaya-gonchaya.html
22 3 0.05% http://wongine.com/ads.txt
23 3 0.05% http://wongine.com/humans.txt
24 3 0.05% http://wongine.com/robots.txt
25 3 0.05% https://bestwebber.ru/kak-polzovatsia-unetbootin/
26 3 0.05% https://ilovediscovery.ru/category/kruche-ne-pridumaesh-1-sezon/next/3
27 3 0.05% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_1156/
28 3 0.05% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_1504/
29 3 0.05% https://rt-milk.ru/product/forma-dlya-myagkih-syrov-na-2200-g-cilindricheskaya-anelli-lodi
30 3 0.05% https://sanitarywork.ru/text/razdel-vi-ekspluatatsiya-i-remont-sanitarno-tehnicheskih-sistem/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 20 100.00% https://doska.info/item/add

Top 15 of 264 Total User Agents
# Hits User Agent
1 639 10.29% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 441 7.10% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
3 210 3.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 198 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 192 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 169 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
7 136 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 94 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 91 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 78 1.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11) AppleWebKit/601.1.27 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/601.1.27
11 74 1.19% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
12 68 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
13 62 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 61 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
15 61 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36

Usage by Country for February 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6207 100.00% 4312 100.00% 76660 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23